Obec Malužiná

Faktúra

poplatky za telekomunikačné služby - telefón 042019

Identifikácia

Číslo faktúry: 8232226025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Dodatok k zmluve o poskytovan verejných služieb 1-245712894172

Názov odberateľa: Obec Malužiná

Adresa odberateľa: Malužiná č. 53, 03234 Malužiná

IČO odberateľa: 00315621

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: poplatky za telekomunikačné služby - telefón 042019

Fakturovaná suma: 65.27 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.05.2019

Dátum doručenia: 06.05.2019

Datum zverejnenia: 06.05.2019

Dokumenty