Obec Malužiná

Faktúra

práce vysokozdvižnou plošinou MP-16 a oprava VO

Identifikácia

Číslo faktúry: 2019/081

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269 od.2 Obchod.zákonníka č. 513/1991 Zb.

Názov odberateľa: Obec Malužiná

Adresa odberateľa: Malužiná č. 53, 03234 Malužiná

IČO odberateľa: 00315621

Názov dodávateľa: Roman Straka

Adresa dodávateľa: Dovalovo 625, 033 01 Lipt. Hrádok

IČO dodávateľa: 40450376

Predmet faktúry: práce vysokozdvižnou plošinou MP-16 a oprava VO

Fakturovaná suma: 119.30 € bez DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.05.2019

Dátum doručenia: 07.05.2019

Datum zverejnenia: 07.05.2019

Dokumenty