Obec Malužiná

Faktúra

vývoz KO 05/2019

Identifikácia

Číslo faktúry: 43/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o odvoze TKO uzatvorená podľa ust.§ 269 ods.2 Obchod.zákonníka

Názov odberateľa: Obec Malužiná

Adresa odberateľa: Malužiná č. 53, 03234 Malužiná

IČO odberateľa: 00315621

Názov dodávateľa: VPS Východná

Adresa dodávateľa: 032 32 Východná č. 616

IČO dodávateľa: 35992581

Predmet faktúry: vývoz KO 05/2019

Fakturovaná suma: 195.30 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.06.2019

Dátum doručenia: 06.06.2019

Datum zverejnenia: 06.06.2019

Dokumenty